En verksamhet behöver verktyg för att utvecklas systematisk. Det är så man ska se standarder för ledningssystem. För att dra nytta av dessa behöver man ”börja” eller ”börja om”. Därför upprättas en projektplan för att kartlägga nuläget.
(Projektera)

Varje verksamhet har identitet och mål. Dessa har medarbetarna oftast olika uppfattning om. Därför behöver vi beskriva dem och enas om hur verksamheten ser ut och vart man är på väg. Verksamheten identifieras. (Beskriva)

Verksamhetens mål och arbetssätt behöver omfattas av alla medarbetare. En förankring och en implementering äger rum. En ny medvetenhet tar plats. Verksamheten kan certifieras av tredje part.
(Utveckla)

Nu har verksamheten en identitet och en plattform för mål, förnyelser och förändring.
(Planera)

En verksamhets kompetens är avgörande för dess framgång. Kompetensplaner genomförs och lärdom dras successivt från verksamhetens prestanda.
(Utbilda)

Verksamhetens planer genomförs. Mål och prestanda mäts och bildar underlag för nya strategier och mål.
(Utveckla)

klicka för större bild.