Ett ledningssystem kräver ständig uppföljning, introduktion av nyanställda och kompetensutveckling, något som ofta kolliderar med det operativa arbetet.

Därför skriver vi avtal med våra kunder om att löpande hjälpa till med

 • Interna revisioner
 • Genomförande av ledningens genomgång
 • Introduktion/utbildning av anställda
 • Uppdatering och granskning av systemdokumentation
 • Lagbevakning

För  affärsnytta krävs att ledningens strategi  får styra ledningssystemet. Därför kompletterar vi ibland avtalet med affärsplanering.
Det har också visat sig att vi med framgång hjälpt våra kunder med anbudsgivning, en aktivitet som också kan läggas in i serviceavtalet.

I våra kunders kvalitetsmanualer klargörs vårt ansvar (vår roll) som extern systemansvarig. Exempel på uppgifter:

 • Bevakning av förändringar i ledningssystemet pga förändrade kundavtal etc
 • Rådgivning i systemfrågor, kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö
 • Affärsplanering
 • Anbudsgivning
 • Introduktion av nyanställda
 • Medverkan vid kompetensutveckling
 • Uppdatering av dokumentationen för ledningssystemet
 • Planering och genomförande av interna revisioner
 • Att förbereda, leda och följa upp Ledningens genomgång
 • Att delta vid externa revisioner
 • Att sköta kontakten med certifieringsorgan
Kontakta oss