Category

Nyheter

Vi genomförde en första GDPR-kurs i mars 2018 med bra resultat.

By | Nyheter | No Comments

Vi genomförde en första GDPR-kurs i mars 2018 med bra resultat. Deltagarna uppskattade framförallt att vi hade ett systemorienterat synsätt och material för direkt implementering. Flera var insatta i GDPR och fick genom kursen verktygen. Intresset för vår utbildning har spritts så vi kör en ny omgång i mitten på april. Vi tar totalt åtta deltagare med diskussions- och frågeutrymme för alla. Upplägget är flexibelt och kan styras av deltagarna.
Du kan läsa mer på http://www.qbase.se/informationssaumlkerhet-och-gdpr.html. Ta kontakt om du undrar över något. Om du inte kan komma men är nyfiken så hör av dig.

Vi försöker bygga upp en praxis för GDPR som innehåller många krav men lite av koncept för införande.

GDPR-manualen finns nu att köpa på engelska

By | Nyheter | No Comments
GDPR-manualen finns nu att köpa på engelska: https://www.amazon.co.uk/GDPR-Compliance-Arne-Fors/dp/1985023997/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1518198850&sr=8-16&keywords=GDPR+compliance.
Den presenteras den 7:e och 14:e mars. Se http://www.qbase.se/informationssaumlkerhet-och-gdpr.html
Vill du köpa manualen på svenska sänd ett mail med en förfrågan om innehåll och pris.
QP åtar sig följande konsultuppgifter:
  • Presentation av GDPR företagsinternt
  • GDPR-projektstöd i företag
  • Översyn och avstämning (revision och internkontroll)
  • Rådgivning/Handledning
  • Utbildning av Dataskyddsombud/GDPR-representanter,
  • Avtal om GDPR-representation

QP har gjort en manual som bygger på 39 artiklar i EU-förordningen.

By | Nyheter | No Comments
QP har gjort en manual som bygger på 39 artiklar i EU-förordningen som är tillämpliga i de flesta företag. Du kan därför implementera EU-förordningen på ett kostnadseffektivt sätt.
I en dokumentstyrd manual finns policy, rollbeskrivningar och rutiner samt checklistor. I bilagor finns förslag på information till anställda, kunder och leverantörer (Personuppgiftsbiträdesavtal). Manualen finns också på engelska.

Som utsedd företrädare för “GDPR” eller blivande Dataskyddsombud kan du omgående starta upp införande på egen hand eller under viss handledning om så önskas.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

2016 - första halvåret

By | Nyheter | No Comments

Vi har deltagit i omcertiferingar och uppgraderingar till nya ISO dvs 2015-års utgåvor. Det har i huvudsak omfattat affärsplanering, inventering av intressenter och resurser samt riskanalyser och ny metodik för arbete med miljöspekter och miljöpåverkan. Genom våra service- och utvecklingsavtal har vi genomfört interna revisioner hos kunder.
Ett par nya kunder inför ISO 9001 och 14001 redan i sin företagsetablering, ett bra sätt att styra sin utveckling och att ha ett certifierbart ledningssystem redan från start. Allting blir så mycket enklare. Brukar kallas för “Rätt från början” ett slitet kvalitetsmantra