2016 - första halvåret

By June 25, 2016Nyheter

Vi har deltagit i omcertiferingar och uppgraderingar till nya ISO dvs 2015-års utgåvor. Det har i huvudsak omfattat affärsplanering, inventering av intressenter och resurser samt riskanalyser och ny metodik för arbete med miljöspekter och miljöpåverkan. Genom våra service- och utvecklingsavtal har vi genomfört interna revisioner hos kunder.
Ett par nya kunder inför ISO 9001 och 14001 redan i sin företagsetablering, ett bra sätt att styra sin utveckling och att ha ett certifierbart ledningssystem redan från start. Allting blir så mycket enklare. Brukar kallas för “Rätt från början” ett slitet kvalitetsmantra

Leave a Reply