QP har gjort en manual som bygger på 39 artiklar i EU-förordningen.

By | Nyheter | No Comments
QP har gjort en manual som bygger på 39 artiklar i EU-förordningen som är tillämpliga i de flesta företag. Du kan därför implementera EU-förordningen på ett kostnadseffektivt sätt.
I en dokumentstyrd manual finns policy, rollbeskrivningar och rutiner samt checklistor. I bilagor finns förslag på information till anställda, kunder och leverantörer (Personuppgiftsbiträdesavtal). Manualen finns också på engelska.

Som utsedd företrädare för “GDPR” eller blivande Dataskyddsombud kan du omgående starta upp införande på egen hand eller under viss handledning om så önskas.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001

By | Certifierat | No Comments

QP har under senaste halvåret bedrivit projekt för certifiering av informationssäkerhetssystem i en mellanstor bemanningskoncern. Den 11:e och 12:e certifierades systemet med gott resultat av A3 Certification. En förutsättning har varit ett processorienterat befintligt ledningssystem baserat på ISO 9001 och IT-medvetenhet. Kunden blev nöjd med såväl genomförande som resultat. Det slår vi oss gärna på bröstet för.

ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

By | Certifierat | No Comments

EU:s dataskyddsförordning ska gälla från 2018. Den ställer dokumenterade krav på hantering av personuppgifter som hittills skett enligt Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Att komplettera sitt ledningssystem med rutiner för informationssäkerhet enligt ISO 27001 är ett sätt att integrera lagkraven på ett naturligt sätt.
Ett dokumenterat ledningssystem för informationssäkerhet beskriver policy och rutiner för hur man hanterar tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet av information samt säkerhetsåtgärder. Förutom att det löser krav på att verifiera lagefterlevnad vid tillsyn så får man en process för riskanalys och ständig förbättring av systemet.

2016 - första halvåret

By | Nyheter | No Comments

Vi har deltagit i omcertiferingar och uppgraderingar till nya ISO dvs 2015-års utgåvor. Det har i huvudsak omfattat affärsplanering, inventering av intressenter och resurser samt riskanalyser och ny metodik för arbete med miljöspekter och miljöpåverkan. Genom våra service- och utvecklingsavtal har vi genomfört interna revisioner hos kunder.
Ett par nya kunder inför ISO 9001 och 14001 redan i sin företagsetablering, ett bra sätt att styra sin utveckling och att ha ett certifierbart ledningssystem redan från start. Allting blir så mycket enklare. Brukar kallas för “Rätt från början” ett slitet kvalitetsmantra