QP har gjort en manual som bygger på 39 artiklar i EU-förordningen.

By December 20, 2017Nyheter
QP har gjort en manual som bygger på 39 artiklar i EU-förordningen som är tillämpliga i de flesta företag. Du kan därför implementera EU-förordningen på ett kostnadseffektivt sätt.
I en dokumentstyrd manual finns policy, rollbeskrivningar och rutiner samt checklistor. I bilagor finns förslag på information till anställda, kunder och leverantörer (Personuppgiftsbiträdesavtal). Manualen finns också på engelska.

Som utsedd företrädare för “GDPR” eller blivande Dataskyddsombud kan du omgående starta upp införande på egen hand eller under viss handledning om så önskas.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

Leave a Reply