Branscher där vi kan erbjuda kompetens för styrelseuppdrag och löpande rådgivning

Bemanning

Bevakning Hemtjänst Lokalvård

Affärsplanering

ISO certifiering SOSFS 2011:9

Affärsplanering

ISO certifiering

Interna revisioner Rutiner

ISO certifiering

Interna revisioner

Serviceavtal Lagstiftning

Interna revisioner

Serviceavtal

Tillståndsansökningar, IVO

Serviceavtal

Utföraransökningar, kommuner