2019 och 2020

By December 30, 2019Uncategorized

Erfarenheter från 2019

Tre av våra nya kunder blev certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Två av företagen var i tillväxt och insåg att det är bättre att certifiera sig när man liten istället för när man blivit stor. Ny personal kan växa in i policyer, mål och processer. ”Rätt från början”, brukar man säga.

Ett av kundföretagen arbetar med system- och webutveckling, ”modern produktionsutveckling”. Nu har man verktygen och helhetsgreppet på plats för sitt systematiska förbättringsarbete. Tillsammans med ambition och energi finns gränslösa och hållbara möjligheter.

Fyra kunder hade haft besök av Arbetsmiljöverket. Nu har man utbildad personal och ett Afs 2001:1 (SAM) system för arbetsmiljöarbete och ett nöjt Arbetsmiljöverk.

Inför 2020

Ett ISO 45001-projekt (arbetsmiljö) för certifiering. ISO 45001-standarden är harmonierad med ISO 9001 och därför ersätter man inte OHSAS 18001 så lätt. Vi gör om från grunden. ”Rätt från början”.

Tre 27001-projekt (informationssäkerhet) väntar. Om kunderna väljer certifiering är oklart. För dyrt för en liten standard och för ålderdomlig revisionsmetod för att nå certifiering enligt ”vad man säger”.

Leave a Reply