Arbetsmiljöprojekt – enkelt och effektivt

Har Arbetsmiljöverket (AV) eller facket hört av sig och vill komma på besök för att se hur ni hanterar arbetsmiljöfrågorna?

Eller

Har ni haft besök och fått ett långt brev om vad som behöver åtgärdas?

Vill ni ha hjälp med att svara så att AV förstår?

Vill ni att arbetsmiljöfrågorna även utvecklar er verksamhet?

Vi förser er med information, utbildning och mallar för arbetsmiljöhandbok, riskbedömningar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Vi har lång och praktisk erfarenhet av systematiskt kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete.

Vi är ”hands-on” och arbetar enkelt.

Vi gör sådant ni inte har tid med, dvs ”avlastar” er.

Vi gör något som ni får stor nytta av. Små men betydelsefulla åtgärder för personalmotivation och säkerhet.

Visa oss era ”underrättelser” eller brev från AV eller facket så lämnar vi offert med fast pris på projekt och på serviceavtal.

Leave a Reply