Företagsstandard eller ISO standard? Olika synsätt.

En verksamhets ledningssystem synliggörs lättast genom att det dokumenteras (numera s.k. ”dokumenterad information”).

En gång dokumenterades överensstämmelse med standardkraven i ISO 9001 i syfte att göra sig förtjänt av ett tredjepartscertifikat och utåt kunna demonstrera att verksamheten uppfyller krav i standarden.

Numera kan den ”dokumenterade informationen” göras som en handbok över företagets standard i sin helhet och ner till detaljnivå (om så krävs) i syfte att skapa inre kontinuitet och yttre förtroende. ISO 9001 används då som ett hjälpmedel för att uppnå den standard på verksamheten som företagsledningen vill utveckla.

Hur ser man på detta i ert företag? Är ”handboken” ett nödvändigt ont som revideras tvångsmässigt eller är den ett levande läromedel för att skapa inre kontinuitet och yttre förtroende?

 Hur har ni det? Vi tycker om att lyssna och agera!

Leave a Reply