GDPR (Dataskyddsförordningen) sent eller på nytt

By January 29, 2019Uncategorized

Just nu inför vi GDPR i ett japanskt säljbolag i Stockholm. De är lite sena, eftersom man inte sett dess relevans och nöjt sig med att kommersiella avtal  utgör rättslig grund för att använda personuppgifter. Detta är korrekt men det betyder inte att ett försäljningsbolag inte ska ha policy och säkra system för de personuppgifter som används i verksamheten.

Alla företag behöver ett system för hur personuppgifter ska behandlas. I korthet:

• En policy för användning av personuppgifter, internt och externt

• En förteckning av projekt innehållande personuppgifter

• Rutiner för begärande om ”registerutdrag”, dataintrång, uppföljning och kompetens hos personal samt informationssäkerhet. tekniskt och organisatoriskt.

Vi har rutiner och texter färdiga för effektiv implementeringen (handbok med mallar) och gedigen erfarenhet från 2018, före och efter 25 maj. 

Leave a Reply