GDPR efter 25 maj 2018

By October 7, 2018Uncategorized

Ditt företag har säkert vidtagit ett antal åtgärder för att följa GDPR-lagstiftningen den 25 maj 2018. Nu gäller lagen och åtgärderna ska underhållas. Därför är det hög tid att implementera rutiner som vårdar effekten av åtgärderna. För detta föreslår vi att man ser GDPR som en process. Det hjälper oss att greppa helheten och lär oss att förstå vad vi faktiskt behöver göra. Kvalitetssäkringen av GDPR utgår särskilt från ”Artikel 32 Säkerhet i samband med behandlingen” som bl a säger att personuppgiftsbehandling ska ha en lämplig teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå som regelbundet testas, undersöks och utvärderas. Kontakta oss om du vill ha hjälp med processinriktningen och vår GDPR-manual.

 

Leave a Reply