Vi söker nya spännande uppdrag hos Er

By November 21, 2018Uncategorized

Frågor till dig som läser det här:

Har ni en kod i företaget som visar intressenter och marknad vad ni står för och att ni är ett seriöst företag?

Är ert företag ”compliant” dvs efterlever tillämpliga lagar och föreskrifter?

Uppfyller ni elementära standardkrav enligt ISO 9001, 14001 och 45001 (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och kan gå vidare i er verksamhetsutveckling?

Här är projekt för basal verksamhetsstruktur, arbetsmiljöledning, uppförandekod/compliance och integritet

  • Grundläggande certifierbara kvalitets- miljö- och arbetsmiljöprojekt dvs basen för all affärsverksamhet
  • Införande av SS ISO 45001:2018  som ersätter OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljöledning) och integrerar (Afs) 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Utveckling av Socialt Ansvarstagande (ISO 26000:2010) dvs ett ”projekt för att ta fram och implementera en Uppförandekod för er verksamhet.
  • Uppföljning av GDPR (artikel 28 och 32) genom kontroll och/eller revision hos er och era personuppgiftsbiträden.

Med ett minimum av er egen insats går vi in och genomför projekt som gör er ”compliant” och som konkretiserar era visioner.

Kontaktar Du oss tar vi gärna ett förutsättningslös diskussion om ert nuläge och försöker hitta ett utvecklingsprojekt som passar till omfattning för ert företag!

Vår erfarenhet gör att många enkla hjul inte behöver uppfinnas på nytt.

 

Leave a Reply