Kontakta

QP Projects AB etablerades 1985. Dess systemkoncept baserat på ISO-standarder och lagstiftning inom kvalitet, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö har kommit att tillämpas i ett  antal olika verksamheter. Sedan 1990 har vi genomfört projekt för certifiering eller godkännanden av verksamheter inom olika branscher, kulturer,  standarder och lagstiftning. Kunder med små resurser har vi stött och stödjer genom serviceavtal. 

Under senare år har fokus främst hamnat på IT och bemanning.

QP Projects AB
Mäster Samuelsgatan 60, 8tr
111 21 Stockholm

Mobil:+ 46 (0) 725 08 50 43
Mail: qp@qpkm.se