Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss och lämnar information och personuppgifter till oss. Behandlingen följer EUs data förordning (GDPR). Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter och erbjudanden till ert företag. Den kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Information med personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller på begäran. Den används endast av behörig personal och skyddas i våra leverantörers molntjänster. Vill du veta vilken information vi sparat om dig är du välkommen att höra av dig till qp@qpkm.se