Vi engagerar ledning och medarbetare

Genom vår långa erfarenhet (1985) av projekt och egen tredjepartscertifierng mellan åren 2001-2016 har kvaliteten på tjänsterna ständigt följts upp och utvecklats. /QP Projects AB

QP Projects AB

Vi engagerar ledning och medarbetare och tillför såväl energi som kunskap för affärsplanering, kundfokus, mål- och processinriktning, lärande och ständiga förbättringar.

Kunskap hos VD och övrig ledning i standardkrav och dess affärsnytta gör ledningssystemet inte bara till en handbok eller ett certifikat på väggen utan ett nyttigt verktyg för bättre prestationer.

Etablera/Utveckla

En verksamhet behöver verktyg för att utvecklas systematisk. Det är så man ska se standarder för ledningssystem. För att dra nytta av dessa behöver man ”börja” eller ”börja om”. Därför upprättas en projektplan för att kartlägga nuläget.

Läs mer
Driva

Vi träffas regelbundet under 3-6 månader och vidtar åtgärder mellan tillfällena. Syftet är att skapa en rullande handlings- och kommunikationsplan som riktlinje för att utveckla företagets verksamhet.

Läs mer
Serva/Utveckla

Ett certifierat ledningssystem kräver ständig uppföljning, introduktion av nyanställda och kompetensutveckling, något som ofta kolliderar med det operativa arbetet.

Läs mer

Genom projekt som utvecklar eller kompletterar  ledningssystem mål- och processorienterar  vi verksamheter för att implementera policyer, mål, lagstiftning, roller, processer och rutiner hos ledning och medarbetare. Med införande av kvalitets-, miljö-, informationssäkerhets – och arbetsmiljömätning bildas ett nytt och faktabaserat underlag för en bättre affärsutveckling.

Standarderna 9001, 14001, 18001, 27001 samt 1090 och 3834 samt vårt koncept för etablering och ständig förbättring av ledningssystem utgör basala verktyg.

Vår mångåriga erfarenhet av arbete med standarder och vår pedagogiska bakgrund har lärt oss att arbeta med ledningssystem som inte bara speglar och utvecklar befintligt arbetssätt utan också blir ett verktyg för verksamhetens affärsutveckling.

När etableringen är avslutad är mål, prestandaparametrar, processer och rutiner förankrade och implementerade som verktyg för affärsstrategin.
Etableringen sker ofta väldigt fort (sex månader) och därför säkerställer vi investeringen genom service- och utvecklingsavtal för:​

  • affärsplanering
  • intern revision
  • ledningens genomgång​
  • kompetensutveckling
  • lagbevakning​

Nyheter inom QP

Personlig kvalitetspolicy

| Uncategorized | No Comments

Kvalitet handlar om kompetens och samarbete för att nå mål. I projekt mot certifiering vill jag lära dig ditt eget ledningssystem ge dig den informationsstruktur du behöver fokusera på det…

Professionellt ledningssystem

| Uncategorized | No Comments

En certifierad verksamhet utgör ett företags grund och visar att man spelar i en högre division. Förtroende hos såväl kunder som egen personal höjs. Från att vara en god amatör…

Utnyttja ”coronatiden” för att utveckla din verksamhet

| Uncategorized | No Comments

Vi erbjuder distansprojekt för införande av ISO 9001, verksamhet (kvalitet)      ISO 27001, informationssäkerhet ISO 14001, miljö                             …

ISO 27001 – Uppfyller ert företag kraven på informationssäkerhet?

| Uncategorized | No Comments

Informationssäkerhet – ledningssystem Information är underlag för all kommunikation en organisation. En säker informationsbehandling underlättar för verksamheten att nå sina mål. Med implementering av ISO 27001 analyseras och riskbedöms verksamhetens…