QP Projects AB, etablerades 1985. Dotterbolaget QP Miljö AB 1996. Våra systemkoncept för kvalitets-, informationssäkerhets-, miljö- och arbetsmiljöledning har kommit att tillämpas i ett antal olika verksamheter. ​Sedan 1990 har vi genomfört projekt för certifierad verksamhetsledning i företag från 3 upptill 2500 anställda inom olika branscher, kulturer (länder) och standarder. Bredden i våra uppdrag har gjort oss vana vid det nya och oväntade. Vår verksamhet ”Implementering och förbättring av ledningssystem” certifierades år 2004 enligt ISO 9001 av Bureau Veritas Certification och recertifierades i juli 2013 av AAA Certification AB vilket betydde att vi ständigt reviderade vår projektprocess, en garanti för att jobbet görs rätt. Se vidare under fliken; Verksamhetsprocessen.

Under årens lopp har vi dragit på oss erfarenheter från olika näringsområden:

Agenturer
Automater
Bemanning (allmän och IT)
Beroende (missbruk)
BevakningBiometriska produkter
Facility Management (FM)
Fruktdistribution
Förvaring (bagage)

Hemtjänst

Härdning
IT-service
Kaffe på kontor
Liftuthyrning
Lokalvård
Möbeltillverkning
Mötesverksamhet
Smide/Svetsning
WEB-byråverksamhet

Transporter (allmänna och för medicin)

 

​Några milstolpar i QPs utveckling

1985 Kvalitetscirklar, koncept för ständiga förbättringar
1986 Breddutbildning, utbildning för all personal
1989 Införande av kvalitetssystem certifierbart enligt ISO 9001 och 9002
1997 Pedagogiska spel, ISOPRO for kvalitet och ECO för miljö
2000 Projekt for kvalitetsutmärkelse enligt EFQM Excellence Model
2001 Uppdrag som Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet
2003 QP Qyrgyz Projects startar sin verksamhet i Kirgizistan
2004 QP certifieras av BVQI (BV) enligt SS-EN ISO 9001:2000
2008 Fyra kirgiziska företag erhåller ISO-certifikat  genom QP
2009 Svanenmärkning av städföretag
2010 QP recertifieras av Bureau Veritas (BV) enligt SS-EN ISO 9001:2008
2013 Recertifiering av AAA Certification AB
2014 Affärsplanering integreras med ledningssystem
2016 Implementering av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 hos våra kundföretag
​2017 Implementering av ISO 27001:2014 hos ett av våra kundföretag      2020 Etablering av enkla koncept för ISO 9001 och 27001