Tag

Certifierat

Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001

By | Certifierat | No Comments

QP har under senaste halvåret bedrivit projekt för certifiering av informationssäkerhetssystem i en mellanstor bemanningskoncern. Den 11:e och 12:e certifierades systemet med gott resultat av A3 Certification. En förutsättning har varit ett processorienterat befintligt ledningssystem baserat på ISO 9001 och IT-medvetenhet. Kunden blev nöjd med såväl genomförande som resultat. Det slår vi oss gärna på bröstet för.