Personlig kvalitetspolicy

By November 30, 2020Uncategorized

Kvalitet handlar om kompetens och samarbete för att nå mål. I projekt mot certifiering vill jag

  • lära dig ditt eget ledningssystem
  • ge dig den informationsstruktur du behöver
  • fokusera på det väsentliga
  • arbeta i par med dig
  • driva projektet
  • bli din klippa i kvalitetsfrågor

Jag

  • tänker systematiskt
  • kan processen
  • är väl insatt standarden
  • behärskar språket

Leave a Reply