Snabbintroduktion i ISO 45001:2018 – Arbetsmiljö

By August 27, 2019Uncategorized

Arbetsmiljöfrågorna har en avgörande betydelse för medarbetarnas prestanda och för kundnöjdhet.

Nu ges en möjlighet till ett rejält omtag i arbetsmiljöfrågan när SS-ISO 45001:2018 ersätter OHSAS 18001:2007 fr o m 2021-03-12.

Ett system för arbetsmiljöledning är en grund för hållbar företagsutveckling.

Företag som endast följer Afs 2001:1 SAM ges ett bra tillfälle att integrera arbetsmiljöfrågorna i verksamhetens ledningssystem.

 

08.00 – 09.30

Coffeelounge , Isafjordsgatan 3, Kista

6 september, 4 oktober, 8 november och 6 december

Kaffe/Te & fralla serveras.

Maila deltagande med önskat datum till qp@qpkm.se

Det går också bra att bjuda in oss till ert företag om du vill nå fler medarbetare samtidigt.

Kontakta oss gärna för mer information.

Leave a Reply